Analiza otoczenia rynkowego firmy jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy na utrzymaniu lub polepszeniu swojej pozycji w branży. Czym jest audyt marketingowy i w jaki sposób wpływa na planowanie, podejmowanie decyzji oraz rozwój przedsiębiorstwa?

Audytem marketingowym nazywamy działania polegające na dokładnej analizie otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa, a także wewnętrzny system marketingu i działania zewnętrzne związane z reklamą firmy. To jedna z podstaw strategii marketingowej zarówno w mniejszych, jak i większych przedsiębiorstwach. Pozwoli dokładnie przeanalizować stan faktyczny działań marketingowych firmy, a także wysnuć wnioski na przyszłość i na ich podstawie opracować skuteczny plan promocji.

Co obejmuje audyt marketingowy?

Najczęściej audyt marketingowy zlecany jest agencji marketingowej, bądź podobnym firmom działającym w branży reklamowej. Profesjonalny audyt powinien obejmować między innymi:

  • analizę otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa,

  • podsumowanie dotychczasowej strategii marketingowej,

  • ocenę wewnętrznych i zewnętrznych systemów marketingowych,

  • analizę SWOT.

Nie tylko ocena, ale również wyciągnięcie wniosków jest istotne. Dzięki tym działaniom można między innymi dokładnie określić dotychczasową grupę docelową, poznać konkurencję, a także sprawdzić, czy podejmowane działania są spójne z misją oraz wizją firmy. Ważna jest także weryfikacja celów określonych w poprzednich latach. Dzięki analizie można poznać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, dzięki którym będzie można pracować nad tym, by wykorzystać te zalety, a ewentualne wady wyeliminować.

Jak przeprowadzić analizę marketingową?

Przede wszystkim na początku trzeba określić cel audytu marketingowego oraz planu jego realizacji. Ważne jest zrozumienie branży, w której się działa, a także określenie mocnych i słabych stron swojego przedsiębiorstwa oraz konkurencji. Taka analiza pozwoli na odkrycie potencjału w dziedzinach, które z pozoru nie wydawały się korzystne dla firmy.

W audycie marketingowym trzeba wziąć pod uwagę:

  • budżet,

  • narzędzia wykorzystywane do pracy,

  • realizację wyznaczonych celów,

  • realne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Nie zawsze najważniejszym wskaźnikiem będzie liczba konwersji, zasięg postów w mediach społecznościowych czy liczba leadów. Konieczne jest wytyczenie Key Performance Indicators (KPI), czyli kluczowych wskaźników efektywności w danym obszarze. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do współpracy, która pozwoli na profesjonalną i kompleksową analizę marketingową przedsiębiorstwa.