Rozwój grafiki w ostatnich latach przebiega w sposób niezwykle dynamiczny. Powszechny dostęp do komputerów oraz specjalistycznych urządzeń wspomagających pracę grafika, takich jak tablety graficzne sprawił, że coraz więcej osób zaczęło postrzegać grafikę jako swoją ścieżkę kariery. Coraz to większa konkurencja na rynku pracy siłą rzeczy prowadzi do coraz większej profesjonalizacji, zarówno po stronie grafików, jak i ich klientów. Ponadto, identyfikacja wizualna jest czynnikiem, który coraz częściej stoi u podstaw firmy.

Księga znaku

W związku z opisywanymi powyżej zjawiskami narodził się pomysł stworzenia księgi znaku, znanej również jako brandbook. Jest to dokument, tworzony przez grafika na zlecenie firmy, zawierającym spis zasad i informacji dotyczących stworzonego logotypu. Zwykło się wyróżniać dwie wersje księgi znaku — podstawową oraz rozszerzoną. Pierwsza z nich przedstawia najbardziej podstawowe informacje dotyczące logo oraz przykładów jego wykorzystania, podczas gdy wersja rozszerzona wzbogaca treść o informacje dotyczące wytycznych użycia znaku i przedstawia dodatkowe przykłady wykorzystania logo.

Elementy podstawowej księgi znaku

Żeby dokument określić pełnoprawną podstawową wersją księgi znaku, powinien on zawierać wymienione poniżej elementy:

  • opis budowy znaku, jego znaczenia oraz zastosowanej kolorystyki,
  • pole ochronne znaku,
  • wytyczne dotyczące wykorzystania odpowiednich rodzajów czcionek i kolorów tła, oraz przedstawienie przykładów niepoprawnego dobrania rodzajów czcionek i kolorów tła,
  • dwie dodatkowe wersje logotypu — monochromatyczną oraz achromatyczną.

Elementy rozszerzonej księgi znaku

Poza wymienionymi powyżej elementami podstawowej księgi znaku jej rozszerzona wersja powinna zawierać poniższe elementy:

  • dostosowane do potrzeb klienta szczegółowe przykłady zastosowania logotypu — na wizytówkach, uniformach pracowniczych, samochodach
  • precyzyjne parametry znaku/logotypu pozwalające na możliwie najwyższą standaryzację w komunikacji wizualnej firmy

Kto powinien korzystać z księgi znaku?

Ze względu na wspomnianą wcześniej profesjonalizację rynku pracy grafików, zaprojektowanie podstawowej księgi znaku może być dobrym pomysłem na zwrócenie na siebie uwagi podczas brania udziału w konkursie na logotyp. Dzięki temu potencjalny klient dostrzeże profesjonalne podejście do zlecenia od samego początku. Ponadto prezentowaną księgę warto wzbogacić o wizualizację logotypu na produktach reklamowych firmy, takich jak długopisy, kubki czy wizytówki. Taki zabieg sprawi, że osoby oceniające naszą pracę, a nie działające na co dzień jako graficy w prosty sposób przełożą teoretyczny zamysł na codzienne wykorzystanie.