Chociaż zrodzona jeszcze pod koniec XIX wieku zasada marketingowa wyróżnij się lub zgiń brzmi odrobinę brutalnie, to trudno jest jej zarzucić brak aktualności – wciąż doskonale oddaje istotę rzeczy. Współcześnie identyfikacja wizualna marki lub przedsiębiorstwa to istotny element rozwoju każdej działalności, dzięki któremu nasza marka może utrwalić się w świadomości klientów, a także być kojarzona z pewnym stylem czy wartościami. W jej skład wchodzi wiele elementów, które są bezpośrednio związane z identyfikacją wizualną, z czego kluczowe to nazwa firmy i logo.

Kształtowana jest nawet przez elementy takie jak: kolory firmowe, typografia firmowa, druki firmowe (kalendarze, notatniki do pisania, koperty), a także pozostałe mniejsze elementy identyfikacyjne (ulotki, pieczątki czy opakowania itp.).

Poszczególne etapy tworzenia i zarządzania

Przedstawiana w tym miejscu problematyka systemu identyfikacji wizualnej marki i firmy jest szczególnie ważnym zagadnieniem. Wymaga odpowiedniego zarządzania. Każda firma przygotowuje tzw. Księgę standardów CI (Corporate Identity), która zawiera wszystkie wytyczne do tworzenia nowych materiałów firmowych. Prawdopodobnie najbardziej efektywnym modelem zarządzania jest w tym przypadku zarządzanie projektowe. Świetnie sprawdza się także w pierwszym etapie tworzenia identyfikacji, czyli w tworzeniu holistycznego i spójnego planu strategicznego. Plan ten powinien być podzielony na kilka segmentów o mniejszych horyzontach czasowych – plan operacyjny, taktyczny czy interwencyjny.

Jeśli sami już opracowaliśmy lub zdążyliśmy uzyskać od agencji zewnętrznej opracowany projekt dotyczący strategii identyfikacji wizualnej firmy lub marki, to należy go wdrożyć w życie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Końcowym etapem, ale uznawanym przez wielu specjalistów za najważniejszy szczebel, będzie nadzór, kontrola nad realizacją projektu i ewaluacja, czyli porównanie stanu faktycznego z przewidywanym stanem pożądanym. Im bardziej są one zbieżne, tym większa szansa, że nasza strategia identyfikacyjna zespoli firmę od środka i przyczyni się do większych sukcesów na zewnątrz.