Sprzedaż w Twojej firmie nieustannie spada albo stanęła w martwym punkcie? Firma nie rozwija się tak prężnie, jak o było na początku planowane? Czy marka wpływa na realizację wcześniej założonych celów? Jak jest odbierana przez konsumentów oraz inne środowiska? Jakie są jej mocne i słabe strony? W którym kierunku powinien podążać rozwój? Na te pytania i wiele innych odpowiada audyt marketingowy.

Czym właściwie jest audyt marketingowy?

Audyt marketingowy to ocena komunikacji marki pokazana w formie dokumentów, tabel i wykresów. W jego skład wchodzą wszystkie materiały komunikacyjne, które firma wykorzystuje. W ramach audytu szczegółowej ocenie podlegają takie elementy jak:

 • identyfikacja wizualna i logotyp,
 • komunikacja pod kątem graficznym, językowym i technicznym,
 • strona www,
 • materiały informacyjne i komunikacja ATL (spot TV, radio, reklama w prasie itp.),
 • działania online (social media, mailing, remarketing).

marketing internetowy

Cel

Celem audytu jest przede wszystkim zbadanie przekazu kierowanego przez firmę oraz jego wpływu na grupę docelową. Określa się funkcjonujący w wyobraźni społecznej wizerunek marki oraz mocne i słabe strony wykorzystywanych materiałów komunikacyjnych. Najważniejszym elementem jest zaproponowanie rozwiązań, które mogą pomóc efektywniej wykorzystywać kanały kontaktu oraz podnieść wartość oferowanego produktu w opinii konsumentów.

Zakres działań

 • Audyt identyfikacji wizualnej — w jego obręb wchodzi diagnoza logotypu pod kątem przekazu oraz spójności. Zwraca się także uwagę na przystosowanie do obecnie panujących trendów.
 • Audyt kanałów komunikacji marketingowej — ocena wykorzystania potencjału wszystkich kanałów komunikacji marketingowej pod kątem dopasowania do wizerunku marki oraz oczekiwań grupy docelowej.
 • Audyt komunikacji marketingowej — analiza przekazów, komunikatów, i haseł firmy pod kątem lingwistycznym oraz neuromarketingowym.
 • Audyt narzędzi komunikacji marketingowej — sprawdzenie wszystkich narzędzi offline oraz online pod kątem technicznym oraz przekazu, który kierują do docelowej grupy konsumenckiej.
 • Analiza brandingowa marki — na podstawie wcześniejszych etapów określa się jakie cechy i przymiotniki są kojarzone z marką oraz na ile ten przekaz charakteryzuje się spójnością czy pozytywnym wydźwiękiem. Dokonuje się filtracji założonych wartości i wyróżników firmy.
 • Analiza niewykorzystanych narzędzi komunikacji marki – wyróżnienie potencjalnych wartości marki, które można wykorzystać w celu poprawienia jakości przekazu. Identyfikacja możliwości rozwoju obecnych narzędzi komunikacji.
 • Wskazanie kierunków zmian — rekomendacja kolejnych działań niezbędnych do zmiany i osiągnięcia oczekiwanych efektów.